องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
   ประชุมโครงการจ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัย ถนนส...[วันที่ 2024-06-26][ผู้อ่าน 2]
 
  รับบริการคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็ก ตั้งแต่อายุ 1-5...[วันที่ 2024-06-26][ผู้อ่าน 2]
 
  กิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด บูรณาการร่วมกับ...[วันที่ 2024-06-26][ผู้อ่าน 8]
 
  ประชุมมอบ นโยบายชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ในเดือนม...[วันที่ 2024-06-25][ผู้อ่าน 6]
 
  เปิดโครงการบรูณาการการพัฒนาทักษะทาวิชาชีพการเสริมส...[วันที่ 2024-06-22][ผู้อ่าน 6]
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเล็กบ้านระเบ๊าะ รับมอบป้ายห้ามสู...[วันที่ 2024-06-21][ผู้อ่าน 2]
 
  ประชุมเพื่อการคัดเลือกตัวแทนคณะบริหารสภาเด็กและเยา...[วันที่ 2024-06-14][ผู้อ่าน 2]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว...[วันที่ 2024-06-13][ผู้อ่าน 4]
 
  ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานตามภารกิจอำน...[วันที่ 2024-06-12][ผู้อ่าน 1]
 
  วันอังคาร ที่ 11  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2567 เวลา 08...[วันที่ 2024-06-11][ผู้อ่าน 2]
 
  พิจารณาการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้สูงอ...[วันที่ 2024-06-06][ผู้อ่าน 1]
 
  เข้ารับการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสพบีและซี สำหรับผ...[วันที่ 2024-06-04][ผู้อ่าน 12]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43