องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


ส่งมอบเตียงฟาวเลอร์ให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง บ้านห้วยยาง หมู่ 12 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ


วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสัตรา พิมูลชาติ ผอ.รพ.สต.ตะเคียนราม /นายเชวงศักดิ์ ประดับศรี ปลัด อบต.ตะเคียนราม หน.สป. ฝ่ายสวัสดิการสังคม และ จนท. อบต.ตะเคียนราม ส่งมอบเตียงฟาวเลอร์ให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง บ้านห้วยยาง หมู่ 12 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

2023-01-30
2023-01-30
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-20
2023-01-19
2023-01-19
2023-01-19