องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


ร่วมยกเสาเอกบ้านให้กับผู้ยากไร้ ม.2 (ตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ)


วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.40 น. นายในย แพงตา นายก อบต.ตะเคียนราม/กำนันศิริพงษ์ กุลวงศ์ กำนันตำบลตะเคียนราม/นายสัตรา พิมูลชาติ ผอ.รพ.สต.ตะเคียนราม/นายเชวงศักดิ์ ประดับศรี ปลัด อบต.ตะเคียนราม /ภาคีเครือข่ายและชุมชนชาวบ้านตะเคียนรามตะวันตก ได้ร่วมยกเสาเอกบ้านให้กับผู้ยากไร้ ม.2 (ตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ)
2024-02-07
2024-01-22
2023-09-12
2023-06-13
2023-06-09
2023-06-08
2023-06-08
2023-06-06
2023-06-03
2023-06-02