องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ไม้ จากงานพัฒนาด้าน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ


30 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ไม้ จากงานพัฒนาด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เพื่อนำไปปลูกภายใน
พื้นที่เขตตำบลตะเคียนราม ตามโครงการปลูกป่าฯ ที่จะจัดขึ้นต่อไป

 

2024-04-09
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-31
2024-03-21
2024-03-19
2024-03-18