องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


คณะทำงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)


8 กรกฎาคม 2565 คณะทำงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ของตำบลตะเคียนราม  แนะนำตัวและบรรยายเกี่ยวกับภารกิจงานที่ได้รับมอบมายในพื้นที่ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน ต่อผู้บริหารอบต.ตะเคียนราม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

2024-04-09
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-31
2024-03-21
2024-03-19
2024-03-18