องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


ร่วมโครงการ U2T FOR BCG มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ


19 กรกฎาคม 2565 คณะผู้เข้าร่วมโครงการ U2T FOR BCG มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เข้าพบนายในย แพงตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม เพื่อรายงานตัว และร่วมหารือแนวทาง และวิธีการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของตำบลตะเคียนราม เพื่อในเป็นที่รู้จัก และกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ภายใต้โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน

2024-04-09
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-31
2024-03-21
2024-03-19
2024-03-18