องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


โครงการนุ่งผ้าไทย ใส่บาตร ชมของดีอำเภอภูสิงห์ "


20 กรกฎาคม 2565 จ.อ.สมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ ประธานเปิด " โครงการนุ่งผ้าไทย ใส่บาตร ชมของดีอำเภอภูสิงห์ " เพื่อเป็นการส่งเสริมกระตุ้นการสวมใส่ผ้าไทยและสวมใส่ผ้าลายอัตลักษณ์ประจำอำเภอภูสิงห์ และเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการท่องเที่ยวอำเภอภูสิงห์ โดยมีกลุ่มหัวหน้าส่วนราชการอำเภอภูสิงห์ ผู้บริหารองค์การส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประชาชนในตำบลตะเคียนราม และตำบลใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

2024-04-09
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-31
2024-03-21
2024-03-19
2024-03-18