องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทนุหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม


19 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายในย แพงตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ในฐานะ ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประชุมคณะกรรมการกองทนุหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม เพื่อพิจารณาแผนการเงิน ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม

2023-01-30
2023-01-30
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-20
2023-01-19
2023-01-19
2023-01-19