องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทนุหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม


19 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายในย แพงตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ในฐานะ ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประชุมคณะกรรมการกองทนุหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม เพื่อพิจารณาแผนการเงิน ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม

2024-04-09
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-31
2024-03-21
2024-03-19
2024-03-18