องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


ลงพื้่นที่กลุ่มเป้าหมายตามแนวทางโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ขับเคลื่อนและบูรณาการให้ความรู้และความตระหนักให้แก่หญิงตั้งครรภ์


3 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ลงพื้่นที่กลุ่มเป้าหมายตามแนวทางโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ขับเคลื่อนและบูรณาการให้ความรู้และความตระหนักให้แก่หญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในเรื่องการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

2023-09-12
2023-06-13
2023-05-03
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-21
2023-02-18
2023-02-10
2023-02-08
2023-02-06