องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระบรมราชานุเสาวรีย์ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์ ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถ


วันจันทร์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. นายในย แพงตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระบรมราชานุเสาวรีย์ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์ ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย"  เนื่องจากรัฐบาลให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

2024-04-30
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02