องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประชุมและรับฟังแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569


วันจันทร์ ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และราษฎรในพื้นที่ตำบลตะเคียนราม เข้าร่วมการประชุมและรับฟังแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

2024-04-30
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02