องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


ประธานชมรมผู้สูงอายุ ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ในวันที่ 11 เมษายน 2567


วันอังคาร ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 นายในย แพงตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ โดยมีนายสาธิต ตะเคียนเกลี้ยง ประธานชมรมผู้สูงอายุ เพื่อการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ในวันที่ 11 เมษายน 2567 ในพื้นที่วัดเบาะ ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

2024-04-30
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02