องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ ”ชุมชนล้อมรักษ์“


วันพุธ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอภูสิงห์ จะดำเนินการขับเคลื่อนโครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ ”ชุมชนล้อมรักษ์“ โดยมี จ่าเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอภูสิงห์/ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอภูสิงห์/สาธารณสุขอำเภอภูสิงห์/ ผอ.รพ.สต ตะเคียนราม/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม/กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ ส.อบต ท้ง14หมู่ ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการโครงการ “ชุมชนล้อมรักษ์” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

2024-04-30
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02