องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย ภาคศึกษาดูงาน


วันศุกร์ ที่ 5  เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย สำหรับผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ผู้นำท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศึกษาดูงานชุมชนหนองโพรง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

2024-04-30
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02