องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


ร่วมประชุมมอบ นโยบายชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ในเดือนเมษายน 2567 ให้แก่ข้าราชการ


วันอังคาร ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30น. นายในย แพงตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนรามพร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ตะเคียนราม ร่วมประชุมมอบ นโยบายชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ในเดือนเมษายน 2567 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ตะเคียนราม ทราบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวตำบลตะเคียนรามต่อไป

2024-04-30
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02