องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมฯ ให้ความรู้  และเพื่อแสดงถึงความนบน้อบต่อผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณ เป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ตนเอง จัดให้มีอาหารกลางวัน แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมโครงการอบรมฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567 ทั้ง 14 หมู่บ้าน ณ วัดระเบาะ ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

2024-06-04
2024-06-04
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-24