องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


ประชุมหารือเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม


วันอังคาร ที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ร่วมกับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีะเกษ

2024-06-04
2024-06-04
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-24