องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


ดำเนินการฉีดพ่อหมอกควันเพื่อป้องกันและกำจัดยุงลายที่เป็นสาเหตุของไข้เลือดออก ตามอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประชุม ทั้งโรงเรียนบ้านตะเคียนราม และโรงเรียนบ้านตาโสม


วันศุกร์ ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนรามดำเนินการส่งมอบทรายอะเบทและน้ำยาพ่นกำจัดยุงลาย ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนราม แล้วนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมส่งภาพตำบลตะเคียนราม นำโดย นายเชาว์ฤทธิ์ บุญลี ผอ.รพ.สต.ตะเคียราม พร้อมเจ้าหน้าที่คณะทำงานทุกท่าน ได้ดำเนินการฉีดพ่อหมอกควันเพื่อป้องกันและกำจัดยุงลายที่เป็นสาเหตุของไข้เลือดออก ตามอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประชุม ทั้งโรงเรียนบ้านตะเคียนราม และโรงเรียนบ้านตาโสม ทั้งสองโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-22
2024-06-21
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11