องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


โครงการปฏิบัติการด้านมวลชนและสารนิเทศ ประจำปี 2567 เพื่อเสริมสร้างให้มวลชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยให้ความสำคัญในการปฏิบัติการงานด้านมวลชน การบูรณาการกับพลักมวลช


วันพุธ ที่ 29 เดือนพฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายในย แพงตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม พร้อมกลุ่มสมาชิกผู้ใช้น้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ตำบลตะเคียนราม จำนวน 4 กลุ่ม ร่วมประชุมปรึกษาหารือการปฏิบัติการด้านมวลชนและสารนิเทศ ประจำปี 2567 ตามโครงการปฏิบัติการด้านมวลชนและสารนิเทศ ประจำปี 2567 เพื่อเสริมสร้างให้มวลชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยให้ความสำคัญในการปฏิบัติการงานด้านมวลชน การบูรณาการกับพลักมวลชนทุกกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง ตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-22
2024-06-21
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11