องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 1/2567


วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายในย แพงตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม พร้อมผู้บริหาร คณะกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครอง ร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 1/2567 ปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการพัฒนาศูนย์เด็ก/กิจกรรมการเรียนการสอนทุกๆด้าน การส่งเสริมสุขภาพอนามัยตลอดจนความปลอดภัยของเด็ก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-22
2024-06-21
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11