องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับเหตุอัคคีภัย จำนวน 1 ราย และวาตภัย จำนวน 8 รา


วันศุกร์ ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม มอบหมายให้ นายเลียน รัตนพันธ์ รองนายกฯ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับเหตุอัคคีภัย จำนวน 1 ราย และวาตภัย จำนวน 8 ราย เมื่อในระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชาชนในพื้นที่ตำบลตะเคียนรามได้รับผลกระทบภัยภิบัติดังกล่าวฯ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-22
2024-06-21
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11