องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567


วันจันทร์ ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร และจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดรอบศูนย์ราชการที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ และร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ ศาลาประชาคมสิงหคีรี ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-22
2024-06-21
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11