องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


เข้ารับการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสพบีและซี สำหรับผู้มีอายุ 33 ปีขึ้นไป


วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม เข้ารับการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสพบีและซี สำหรับผู้มีอายุ 33 ปีขึ้นไป ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-22
2024-06-21
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11