องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


เนินการประชุมส่วน/กอง ในการจัดทำข้อมูล LPA ทั้ง 5 ด้าน เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) อบต.ตะเคียนราม ประจำปี 2567


วันอังคาร ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ดำเนินการประชุมส่วน/กอง ในการจัดทำข้อมูล LPA ทั้ง 5 ด้าน เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) อบต.ตะเคียนราม ประจำปี 2567 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบประเมินทันตามกำหนดเวลา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-22
2024-06-21
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11