องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2


วันพุธ ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม นำพา นายเกิด บุตะเคียน บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนราม ผู้พิการ/ผู้สูงอายุเข้ารับมอบกายอุปกรณ์ ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ณ หอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) ศรีสะเกษ

2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-22
2024-06-21
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11