องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561


24 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561 และดำเนินตามแผนปฏิบัติในทุกๆ วันพุธ สิ้นเดือนของทุกๆ เดือน
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-24