องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


สำรวจความเสียหายจากพายุฝน


18 พฤษภาคมม 2561 สำรวจความเสียหายจากพายุฝน ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา 19.00-22.00 น. พบความเสียหายดังนี้
1.บ้านตาโสม ม.8 เสียหาย 23 ครัวเรือน 
2.บ้านตำหนัก ม.11 เสียหาย 1 ครัวเรือน
3.บ้านโคกสะอาด เสียหาย 5 ครัวเรือน
4.โรงเรียนบ้านตาโสม ห้องน้ำเสียหาย 3 หลัง
ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในเหตุการครั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ จะถูกเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับตำบล เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-24