องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ประชาสัมพันธ์ รับโอนตำแหน่งว่าง ๒ อัตรา

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ประชาสัมพันธ์ รับโอนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา ดังนี้
1. หัวหน้าสำนักปลัด 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์สอบถาม 0 4582 6072

    เอกสารประกอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ประชาสัมพันธ์ รับโอนตำแหน่งว่าง ๒ อัตรา
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ตะเคียนราม