องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบปัญหาภัย (วาตภัย)


7 พฤษภาคม 2563 นายในย แพงตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ประธานที่ประชุม ร่วมด้วย นายพีรวิชญ์ ศรีดาพันธ์ ปลัดอำเภอภูสิงห์ นายทองษาร์ อสิพงษ์ ท้องถิ่นอำเภอภูสิงห์ ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบปัญหาภัย (วาตภัย) ที่ประสบภัยเมื่อวันที่ ่2 ,7,17 และ 23 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 16 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม