องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2555

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  ชุดศูนย์อำนวยการเผ้าระวังพายุดีเปรสชั่น ชุดจิตอาสา เตรียมลงเปิดทางน้ำ และสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์น้ำ
       ชุดศูนย์อำนวยการเผ้าระวังพายุดีเปรสชั่น ชุดจิตอาสา เตรียมลงเปิดทางน้ำ และสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ณ...
 
  ชุดศูนย์อำนวยการเผ้าระวังพายุดีเปรสชั่น ชุดจิตอาสา...
  ระชาสัมพันธ์ การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอ...
  พิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาตะเคียนรามคัพ...
  จัดประชุมสภาฯ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
  โครงการปลูกป่ามหามงคล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกำจัด...
  ประการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม เรื่อง บัญชี...
  กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน สิงหาคม 2563
  ประชุมสำนักงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2563
  ดำเนินการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
 
พระราชาผู้ทรงธรรม
โครงการกำจัดผักตบชวา​และ​วัชพืช​
"ตะเคียนรามรามคัพ ครั้งที่ 24" ประจำปี 2561