องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 12 ต.ค. 2559 ]273
2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 12 ต.ค. 2558 ]345
3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 6 ต.ค. 2557 ]329
4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 14 ต.ค. 2556 ]342
5 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 10 ต.ค. 2555 ]344
6 แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 10 ต.ค. 2555 ]351