องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม นางสาวสำรวย สมหวัง บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 10 ต.ตะเคียนราม


12 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้า อบต.ตะเคียนราม และ นายศิริพงษ์ กุลวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.ตะเคียนราม ร่วมลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม นางสาวสำรวย สมหวัง บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 10 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ประเมินทางสังคมและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อการหาแนวทางร่วมกันในการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวต่อไป