องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


ประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยสามัญที่ 2/2563 (ครั้งที่2)


15 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยสามัญที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 เพื่อดำเนินกิจการสภาตามอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม