องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม


22 พฤษภาคม 2563 นายในย แพงตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม เชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม  จำนวน  30  โครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม