องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน สิงหาคม 2563


11 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม โดย นายในย แพงตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมพนักงาน ชาวบ้านในตำบล ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ประจำปี พ.ศ. 2563 และโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดโดยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดในพื้นที่