องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


ประชุมสำนักงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2563


11 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม โดยนายในย แพงตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม จัดให้มีการประชุมสำนักงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2563