องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


ดำเนินการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบารท้องถิ่น 2 อัตรา


11 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ดำเนินการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบารท้องถิ่น 2 อัตรา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม