องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


โครงการปลูกป่ามหามงคล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


14 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00น. นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมส่วนราชการระดับจังหวัด และอำเภอฯ ในโครงการปลูกป่ามหามงคล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณห้วยกระโดน บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ