องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


จัดประชุมสภาฯ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล


17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00น.องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม จัดประชุมสภาฯ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม