องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ในการเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ


18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ในการเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแสดงออกถึงความตระหนักและความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันเจริญรุ่งเรืองของเมืองศรีสะเกษ และเสริมสร้างความรักความสมัคคี ตลอดทั้งเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกภูมิปัญญา อัตลักษณ์ทาวัฒนธรรม ณ วัดตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ