องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


ประชุมสำนักงาน อบต.ตะเคียนราม ประจำเดือน ธันวาคม 2563


9 ธันวาคม 2563  ประชุมสำนักงาน อบต.ตะเคียนราม ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม