องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


รับมอบผ้าห่มกันหนาว17 มกราคม 2564 นายในย แพงตา องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ประธานในการรับมอบผ้าห่มกันหนาว โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ มีความประสงค์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวแก่ราษฎรในตำบลตะเคียนราม จำนวน 40 ผืน ณ วัดระเบาะ ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ