องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


การจัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564


วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 การจัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม