องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1


15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาจัดทำแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม