องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม


23 กุมภาพันธ์ 2564 นายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ ประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม เป็นพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 40,000 ตัว โดยมีคณะหน่วยงานราชการ ประมงจังหวัด ศูนย์พัฒนาการเกษตรฯ อำเภอภูสิงห์ ส่วนราชการอำเภอ อบต.ตะเคียนราม กำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมประชาชนชาวตำบลตะเคียนราม ร่วมงานฯ ณ แหล่งน้ำหนองโซง บ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ