องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


เตรียมเตียง ที่นอน หมอน สำหรับรองรับ ในสถานพักคอยตำบลตะเคียนราม


1 สิงหาคม 2564 นายในย แพงตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม มอบหมายให้พนักงาน อบต.ตะเคียนราม เตรียมเตียง ที่นอน หมอน สำหรับรองรับ ในสถานพักคอยตำบลตะเคียนราม หมู่ที่ 12 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ