องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯประชุมพิจารณาโครงการฯ


2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30น. ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯประชุมพิจารณาโครงการฯ ที่เสนอมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ