องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


เตรียมเปิด ศูนย์พักฟื้นตำบลตะเคียนราม ...ด้วยจำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ที่ได้รับการรักษาจนหายปกติแล้ว


10 สิงหาคม 2564 เตรียมเปิด ศูนย์พักฟื้นตำบลตะเคียนราม ...ด้วยจำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ที่ได้รับการรักษาจนหายปกติแล้ว จำเป็นต้องกักตัว อีก 14 วัน เพื่อความปลอดภัยต่อครอบครัว/ชุมชน ในการพักพื้น จำเป็นต้องมีสถานที่รองรับการกักตัวหลังจากการรักษา จึงมีมติชุมชน ให้ดำเนินการสร้าง/เตรียมศูนย์พักพื้นตำบลตะเคียนราม จำนวน 50 เตียง ณ ศาลาการเปรียญวัดตะเคียนราม ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ