องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


รประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564


11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ