องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


ชุดปฏิบัติการจัดการขยะติดเชื้อ ณ ศูนย์พักคอยตำบลตะเคียนราม


18 สิงหาคม 2564 ชุดปฏิบัติการจัดการขยะติดเชื้อ ณ ศูนย์พักคอยตำบลตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ